Võ Lâm 2 Thiên Môn Trận
Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Tuổi Học Trò

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 17/07/2020
 • Kết thúc: 6/8/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 10 Bút Mực
Hạt Giống 10 Tập Vở
Bát Nhã Lớn + Cây Tứ Linh 15 Hoa Phượng

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Bút Mực + 10 Tập Vở + 15 Hoa Phượng
Vượt qua ải Thái Hư 10 Bút Mực + 10 Tập Vở + 15 Hoa Phượng
Phó Bản Lương Sơn Bạc 10 Bút Mực + 10 Tập Vở + 15 Hoa Phượng
Phó Bản Vạn Kiếm Trũng 10 Bút Mực + 10 Tập Vở + 15 Hoa Phượng

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú

Bút Mực

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Tập Vở

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Hoa Phượng

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Kỷ Yếu

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/08/2020 sẽ không thể sử dụng.
 

Lưu Bút

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/08/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

Sổ Tay Kỷ Niệm

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Kỷ Yếu và Lưu Bút
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 05/08/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Bút Mực)x3 + (Tập Vở)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 1.5 vàng Kỷ Yếu
(Bút Mực)x3 + (Tập Vở)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 1.5 vàng Lưu Bút
(Hoa Phượng)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x3 Sổ Tay Kỷ Niệm