Võ Lâm 2 Thiên Môn Trận
Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Sự Kiện Tôn Sư Trọng Đạo

 ​​​​​​

Phần Thưởng

Thời gian và điều kiện

 • Bắt đầu: 18/11/2020
 • Kết thúc: 15/12/2020

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây

 

Loại Nhận được
Bát Nhã nhỏ 10 Túi Quà
Hạt Giống 10 Giấy Bạc
Bát Nhã Lớn 15 Thiệp Tôn Sư

 

 

Thông qua hoàn thành nhiệm vụ sau:

 

Nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải Tàng Kiếm 10 Túi Quà + 10 Giấy Bạc + 15 Thiệp Tôn Sư
Vượt qua ải Thái Hư 10 Túi Quà + 10 Giấy Bạc + 15 Thiệp Tôn Sư
Phó Bản Lương Sơn Bạc 10 Túi Quà + 10 Giấy Bạc + 15 Thiệp Tôn Sư
Phó Bản Vạn Kiếm Trũng 10 Túi Quà + 10 Giấy Bạc + 15 Thiệp Tôn Sư

 

 

Vật phẩm liên quan

 

Vật phẩm Ghi chú
Túi Quà
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Giấy Bạc
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Thiệp Tôn Sư
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Hộp Quà Bạc
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/12/2020 sẽ không thể sử dụng.
 

Hộp Quà Bạch Kim

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1000 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/12/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

Hộp Quà Tôn Sư

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi tại NPC Giáo Sĩ
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Điều kiện: Sử dụng 1000 Hộp Quà Bạc hoặc Hộp Quà Bạch Kim
 • Hạn sử dụng: sau 23h59 ngày 15/12/2020 sẽ không thể sử dụng.

 

 

Công thức đổi sự kiện

 

Công thức Nhận được
(Túi Quà)x3 + (Giấy Bạc)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Nước Hoa Thường
(Túi Quà)x3 + (Giấy Bạc)x3 + (Tiêu Dao Ngọc)x1 + 2 vàng Nước Hoa Khô
(Thiệp Tôn Sư)x5 + (Tiêu Dao Ngọc)x5 + 2 vàng Nước Hoa Nồng Nàn