Võ Lâm 2 Thiên Môn Trận
Tin tức - Sự kiện - Hưỡng dẫn

Phần Thưởng Sự Kiện Trung Thu

Vật Phẩm Liên Quan

Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được
Bánh Trung Thu Thường 1.500.000 điểm kinh nghiệm(Dưới cấp 86 được nhân 3 kinh nghiệm)
Bánh Trung Thu Đặc Biệt 1.500.000 điểm kinh nghiệm(Dưới cấp 86 được nhân 3 kinh nghiệm)
Bánh Trung Thu Thập Cẩm 2.500.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm(Dưới cấp 86 được nhân 3 kinh nghiệm)

Sử dụng Bánh Trung Thu Đặc Biệt ngẫu nhiên nhận thêm một trong các vật phẩm sau:

Phần thưởng Hạn tồn tại
Bạch Câu Hoàn 7 ngày
Lục Thần Hoàn
Tam Thanh Hoàn
Đại Bạch Câu Hoàn
Bạch Câu Tiên Đơn
Cường Lục Thần Hoàn
Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn
Tam Thanh Tiên Đơn
Tiểu Nhân Sâm
Đại Nhân Sâm
Bát Nhã nhỏ
Bát Nhã lớn
Tu Chân Yếu Quyết
Vé Tiếu Y
Hạt giống
Sư môn lệnh thư
Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn
Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy
Tinh luyện băng thạch
Tử kim hồng bao (trống)
Hoàng kim hồng bao (trống)
Quân Công Chương
Quân Công Đại
1-10 vàng --
Băng Thạch
1~3 Thiên Thạch
1~3 Mảnh Thiên Thạch
5 Cổ Linh Thạch
5 Mảnh Tinh Ngấn
5 Ngũ Hành Huyền Thạch
1~3 Thiên Thạch Tinh Thạch
Tử Quang Thạch
Hoàng Kim Thạch
10~30 điểm Danh vọng
20~60 điểm Sư môn
Ngũ Quỷ Mật Tịch
Tu La Mật Tịch
Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch
Chiêm Y Phổ
Tứ Linh
Mật Tịch Môn Phái 45
Đồ Phổ Chế Đồ 8x
Phần thưởng sử dụng tối đa

 

Sử dụng tối đa 1000 Bánh Trung Thu Thường và Bánh Trung Thu Đặc Biệt, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Lựa chọn 1: 2.000.000.000 kinh nghiệm(Dưới cấp 86 được 4 tỷ exp) + 5 Quân Công Bài(Khóa)
  • Lựa chọn 2: 3.000 danh vọng + 5 Quân Công Bài(Khóa)
  • Lựa chọn 3: 5.000 sư môn + 5 Quân Công Bài(Khóa)

 

Sử dụng tối đa 1200 Bánh Trung Thu Thập Cẩm, đồng đạo được phép chọn phần thưởng như sau:

  • Lựa chọn 1: Hoàng Kim Thạch (5 viên) + ngẫu nhiên 5% nhận được Định Hôn Thiên Thạch
  • Lựa chọn 2: Đổi 3 cục Hoàng Kim Thạch lấy 1 Định Hồn Thiên Thạch(Tỷ Lệ 100%)
  • Lựa chọn 3: Nhận Mật Tịch 70 Theo Hệ Phái

 

Lưu ý

 

  • Cửa hàng Hoàng Kim Thạch có thể tham khảo tại NPC Giáo Sĩ (Biện Kinh 166/175).